NGINX - Jak szybko, wydajnie i bezpiecznie udostępniać nowoczesne aplikacje


Czas trwania: około 1 godziny


O CZYM JEST TO WYDARZENIE

F5 Networks dzięki rozwiązaniom NGINX oferuje zespołom udostępniającym aplikacje całą paletę narzędzi obsługujących ruch "od kodu do użytkownika".

 

Sposób tworzenia, udostępniania i zabezpieczania aplikacji webowych cały czas ewoluuje. Wraz ze zmieniającymi się potrzebami zarówno po stronie użytkowników jak i backend’u pojawiają się nowe wyzwania dotyczące wydajności i bezpieczeństwa. Dodatkową koniecznością jest, aby stosowane rozwiązania integrowały się niezależnie od miejsca, w którym chcemy uruchomić daną aplikację - środowisko on-premise, chmura prywatna czy chmura publiczna.

 

NGINX Controller zarządza ekosystemem instancji NGINX Plus oferujących możliwości takie jak load-balancing, gateway dla API czy też ingress controller dla środowisk klastra Kubernetes, jednocześnie czuwając w tle jako warstwa analityczna, związana z monitorowaniem aplikacji. Z jednej strony pomaga zespołom DevOps i SecOps optymalnie alokować zasoby. Z drugiej pozwala części biznesowej i zarządzającej w organizacjach na stały wgląd w raporty dotyczące stosowanych systemów i rozwiązań. Mnogość dostępnych narzędzi do udostępniania kodu, integracji i automatyzacji powoduje, że każde środowisko jest zupełnie inne. Dzięki świetnej integracji z rozwiązaniami używanymi na rynku na szeroką skalę poszczególne elementy systemu NGINX mogą wspierać i uzupełniać inne posiadane rozwiązania w sposób wydajny i elastyczny. Z kolei moduł App Protect ze względu na elastyczność konfigurowalności pozwoli zaspokoić potrzeby integracji bezpieczeństwa aplikacji w postaci Web Application Firewall-a już we wstępnych etapach wytwarzania oprogramowania. Będzie to możliwe dzięki implementacji w istniejących lub powstających pipeline’ach środowisk CI/CD.

 

Oprócz dużej dawki wiedzy przekazanej wprost od eksperta, przygotowaliśmy również specjalny bonus dla uczestników spotkania wraz ze wsparciem w jego wykorzystaniu w Twojej organizacji.

 

Po tym webinarze będziesz wiedział:

- jak zmieniły się trendy w projektowaniu i udostępnianiu aplikacji;

- dlaczego ponad 450 milionów stron korzysta z rozwiązań NGINX;

- jak sprostać wyzwaniom dotyczącym bezpieczeństwa i wydajności.

 

To spotkanie jest dla:

- administratorów systemów, specjalistów DevOps;

- kierowników, menedżerów i specjalistów IT;

- osób zajmujących się sieciami, bezpieczeństwem oraz automatyzacją.